Plikter

Arbetsplikt och vaktplikt

Medlem som har bryggplats/varvsplats i Märsta Båtklubb förväntas göra minst två arbetsplikter och en nattvakt per år och båt.

Arbetsplikt

Så även för en ideell klubb som oss gäller detsamma. Din insats i arbetet är viktig för att våra trotjänare inte ska slita ihjäl sig och båtklubben kan fortsätta vara en ideell förening med lägre priser. Arbetsplikten kan göras antingen vid höst- och vårstädning av varv och hamn, under de 6 stycken bryggkvällarna, vid öppning/stängning av klubbholmen, vid tävlingar eller festligheter. Du får ingen direkt kallelse utan det är upp till dig som medlem att välja tillfällen som passar dig bäst. Du hittar dessa tillfällen på hemsidan kalender eller via medlemsutskick.  

Vaktplikt

Vid nattvaktstillfället är man närvarande i Flottvik och patrullerar den tiden varvet och bryggorna för att se till att båtarna flyter och att inga obehöriga befinner sig på området.

I vaktstugan finns en tydlig instruktion om förväntningarna på dig som går vakt.

I vaktstugan finns telefon och TV, samt dator med internetuppkoppling. Trådlöst internet finns för den som har egen dator med sig.

Medlemmarna får under feb/mars månad själva chansen att välja vakttillfälle.