Avgifter

Gällande: 2024

1. Års och inträdesavgifter

Inträdesavgift/Årsavgift

500 kr/år

Årsavgift för passiv medlem

175 kr/år

Årsavgift för familjemedlem

50 kr/år

Tillträdesavgift (när hamn och varv tillträds)

2000 kr/gång

Köp av nyckel

1000 kr/st

2. Båtplatsavgifter

Bryggplats

650 kr per meter bryggplatsbredd.

Varvsplats

55 kr per kvm platsyta alt tältyta.

Platsyta båt = (båtlängd+1,5m) * (båtbredd+1,5m)

Platsyta tält = (tältlängd+1m) * (tältbredd+1m)

Fyll i längd och bredd för att beräkna årlig bryggplats resp varvsplatskostnad.

Beräkning
Längdm
Breddm
m
kr/år
kr/år
kr/år

3. Övriga avgifter

Torr-/sjösättning med traktor enligt plan

450 kr/gång

Torr-/sjösättning med traktor övrig tid

600 kr/gång

Administrationsavgift/påminnelseavgift

60 kr/gång

Avgift för ej utförd vaktplikt

1500 kr/plikt

Avgift för ej utförd arbetsplikt

750 kr/plikt

Avgift för ej genomförd åtgärd enligt brygg/varvsrond

1000 kr/gång