Avgifter

Gällande: 2023

1. Års och inträdesavgifter

Inträdesavgift/Årsavgift

500 kr/år

Årsavgift för passiv medlem

175 kr/år

Årsavgift för familjemedlem

50 kr/år

Tillträdesavgift (när hamn och varv tillträds)

2000 kr/gång

Köp av nyckel

1000 kr/st

2. Båtplatsavgifter

Brygg + varvsplats

Varvsplats för den som saknar bryggplats

Kategori

Maximal båtbredd

Bryggplatsbredd

Avgift/år

Avgift/halvår

1

150 cm

200 cm

2 200 kr

1 650 kr

2

200 cm

250 cm

2 750 kr

1 925 kr

3

250 cm

300 cm

3 300 kr

2 200 kr

4

300 cm

350 cm

3 850 kr

2 475 kr

5

350 cm

400 cm

4 400 kr

2 750 kr

6

400 cm

450 cm

4 950 kr

3 025 kr

7

450 cm

500 cm

5 500 kr

3 300 kr

8

500 cm

550 cm

6 050 kr

3 575 kr

3. Övriga avgifter

Torr-/sjösättning med traktor enligt plan

450 kr/gång

Torr-/sjösättning med traktor övrig tid

600 kr/gång

Administrationsavgift/påminnelseavgift

100 kr/gång

Avgift för ej utförd vaktplikt

1500 kr/plikt

Avgift för ej utförd arbetsplikt

750 kr/plikt

Avgift för ej genomförd åtgärd enligt brygg/varvsrond

1000 kr/gång