Om MBK

I norra Mälaren, längst in i Flottviken intill Sigtunafjärden, ligger vår skyddade anläggning, med närhet till fiske på fjärdarna och stadsliv i Sigtuna hamn.

Märsta Båtklubbs uppgift är att uppmuntra och höja intresset för ett sunt utövande av sjösport, verka för sjö- och naturvett samt ett gott sjömanskap. Klubben startades den 7/7 1964 och har i 60 år hjälpt Sigtuna Kommuns invånare till ett aktivt båtliv.

Vi underhåller hamn och varv, och anordnar sammankomster, fester, utbildningar och tävlingar. Tillsammans sköter vi dessutom om vår populära klubbholme i Görväln.

Hamnen

Hamnen rymmer nära 200 platser fördelade på 5 stycken bryggor. Längst ut i viken sträcker sig vår vågbrytare nära hundra meter ut från land. 130 stycken av platserna har y-bommar, medan resterande platser nyttjar boj. På samtliga bryggor finns el, vatten samt grindar för att förhindra icke-medlemmar att beträda bryggorna.   Den 30 meter långa kajen mitt i hamnen, med tillhörande mastkran, möjliggör såväl sjösättning med kranbil som  semesterpackande av båten. Även här hittar du el och färskvatten.

Vaktkur, klubbstuga och grillplats:  
Längst in i viken, utmed strandkanten, hittar du vår vaktkur och den soldränkta uteplatsen. Här finns även en grillplats och en fisk-rök, samt ett vedförråd. En mycket uppskattad samlingsplats för klubbens medlemmar! På höjden med utsikt över hamnen ligger MBKs klubbstuga med tillhörande altan, nyttjad vid klubbens festtillfällen.    

Varvet

Märsta Båtklubbs varv täcker hela 69800 kvadratmeter, och rymmer strax över 200 båtar!

Varvet är till fullo upplyst stora delar av den mörka perioden, och belysningen är modern och energisnål.

På varvet finns det elstolpar och vattenposter, för att underhållet av din båt ska fungera smidigt.

Vattnet i kranarna är färskvatten från egen brunn.

All el är utbytt under 2011 för att säkerställa funktionalitet och säkerhet, allt enligt de senaste reglerna om elsäkerhet.

Vår effektiva torr- och sjösättning sker i huvudsak med hjälp av Sublift 12T som snabbt och säkert transporterar din båt från vattnet till din varvsplats och tvärtom. Vi har för de mindre båtarna en traktor som lyfter båten via gafflarna. För medlemmar med egen trailer och dragbil finns möjligheten att nyttja vår ramp för torr- och sjösättning.

Vi sjösätter vid två tillfällen i slutet av April och början av Maj, och torrsätter i Oktober.

Under sommarsäsongen nyttjar vi delar av varvet till parkeringsplats när vi seglar på sjön!

Klubbholmen

I sydvästra Görväln, strax söder om Kungsängen, hittar ni vår populära klubbholme Landholmen. Vi delar den med två andra båtklubbar, Sigtuna Båtklubb och Hässelby Strands Båtklubb. Klubbholmen är till för klubbarnas medlemmar men även besökare är välkomna.

På Landholmen finns en brygga med djup nog för segelbåtar, och en brygga intill berg, mer lämpad för mer grundgående båtar. Intill öns äng finns ett trädäck med tak som fungerar som såväl segeltork som dansbana.

Toaletter och soptunnor hittar man på lagomt avstånd till bryggorna, och för den som gillar bad och bastu finns en vedeldad bastu med tillhörande badbrygga på östra sidan om ön.

Varje år firas midsommar på Landholmen, och det är ett evenemang som är välbesökt av klubbarnas medlemmar. Då bjuds medlemmar på livemusik, allsång, dans kring midsommarstång, tipspromenad och femkamp. Ansvaret för att arrangera midsommarfirandet växlar mellan klubbarna och det är resp klubbs klubbfogde som ansvarar för koordinering av aktiviteten.

Vårstädning av Landholmen sker i Juni månad, och därmed anses holmen redo för den kommande säsongen. Stängning av densamma sker sent i September.

Har du frågor om Landholmen vänder du dig till klubbholmsfogden.