Bra att veta

Miljö

Var tömmer jag båttoaletten/var finns tömningsstation?
Närmaste tömningsstation finns i Sigtuna Gästhamn. Kommer man söderifrån finns även en vid Stäket (Stäkets Motorbåtsällskap).
Det är förbjudet att tömma i vattnet både i Mälaren och Östersjön.

Var gör jag av hushållssopor?
De egna hushållssoporna tas med hem av respektive medlem.

Vad gör jag med farligt avfall?
Farligt avfall lämnas vid Brista ÅVC (5 km).

Hur gör jag vid utsläpp?
Vid mastkranarna finns en orange miljölåda med material och instruktioner. Tex länsar, absorberandde pulver, dukar, mm. Miljölådan öppnas med din nyckel.
Meddela utsläpp till någon i styrelsen.

Vad ska jag tänka kring miljö och vinterförvaring?
Bilbatterier, dunkar med spolvätska eller andra kemikalier lämpar sig inte som presseningstyngder. Skall platsdunkar användas fylls dessa med sand/grus.
Gamla uttorkade eller trasiga plastdunkar tas om hand och skall inte användas.

Hitta

Var finns klubbholmen?
Landholmen ligger vid sydvästra Görväln, strax söder om Kungsängen.

Var finns närmaste båtmack?
Stäket vid Mälarmarin
Ålsten, Bromma

Var finns närmaste tömningsstation?
Sigtuna Gästhamn och Stäket.

Var lämnar jag farligt avfall?
Brista Återvinningscentral vid Arlandastad. 

Onsdagssegling

Får jag vara med på onsdagssegling?
Absolut. Både om du har egen båt eller vill gasta på annan medlems båt. Bara att kolla kalendern efter nästa tillfälle.