Saneringsplan

Saneringsplan

Är båten behandlad med bottenfärg innehållande biocider (koppar, zink, TBT, bly) skall den saneras. Du kan läsa mer om detta här