Sanering av botten

Sidan beskriver ett kommande eller pågående arbete och uppdateras löpande

Objektet

En Hunter 27x från 2007. 

Min plan är att blästra botten och måla med bottenskyddsfärg och hädanefter  endast använda mekanisk borttagning av beväxtning.

Saneringsmetod

Genom färgsläpp och provskrapning av en liten yta har jag kunnat konstatera att botten är täckt med något som verkar vara VC17 (koppar) med ett antal tunna lager bottenfärg. Bottenfärgen går relativt lätt att skrapa men VC17-lagret är mer glatt och kommer inte gå att skrapa bort.

Mitt val har därför blivit att isblästra bort dessa lager för att få fram gelcoaten. Isblästring skall vara såpass snäll mot gelcoaten att det bör bli minimalt med slip eller spacklingsjobb med botten.

Efterarbete och andra jobb

När botten är blästrad kommer jag passa på att plasta igen en gammal genomföring och spackla OM det skulle dyka upp någon liten skavank. 

<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/mMuXxOSN-u0?ecver=2" width="640" height="360" frameborder="0" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" allowfullscreen></iframe></div>

Bottenskyddsfärg

När botten är klar för målning kommer jag att täcka in undervattenskroppen och vid behov använda värmefläkt för att hålla en tillräckligs hög temperatur.

Jag planerar att måla med Lefant Tiger Coat för att få en slät och blank botten då jag inte planerar att använda bottenfärg fortsättningsvis. 

Budgetkalkyl

Isblästring 8 000 – 9 000 kr
Bottenskyddsfärg (3 lager) 5 500 kr
Täckningsmaterial, utrustning 2 000 kr