Sanera botten

Först och främst är det viktigt att ingen färg sprids till marken eller via luften till andra båtar som blir nedsmutsade. Dessutom skall man vara försiktig med att inandas färgdamm, särskilt om det finns kvar gammal mycket giftig bottenfärg kvar. Täck marken väl innan du börjar ta bort gammal färg.

Sandblästring

Blästring med sand som blästringsmedel.

Exempel på företag:

Blästerkungen
0735 450456
info@blasterkungen.se

Båtblästring
0852035500
lingfjords@gmail.com

Blästermäster
08- 708 80 89
info@blastermaster.com

Allblästring AB
08-7717344
info@allblastring.se

Isblästring

Blästring med torris som blästringsmedel. Skonsammare mot underlaget än sandblästring.

Exempel på företag:

MonCer AB
070 – 667 75 05
Moncer.ari@telia.com

Skrapa och slipa

Kombination av mekanisk skrapning av gammal färg (med eller utan färgborttagninsmedel) och slipning.

Viktigt att ha tillkopplad dammsugare för att samla upp dammet som bildas.