Isblästring

Klubben har varit i kontakt med en blästringsfirma, MonCer AB som utför isblästring.

Isblästring är en effektiv och skonsam rengöringsmetod där man blästrar med kolsyreispellets även kallat torr-is. Kolsyreisen i sig lämnar inga restprodukter. Torrispellets skjuts i hög hastighet igenom ett jetmunstycke med hjälp av komprimerad luft. Temperaturen på pelletsen är ca. -80 C och materialet man vill blästra bort färg, smuts, olja, mögel, etc. träffas och krymper blixtsnabbt av kylan och tappar sin vidhäftningsförmåga.

Arbetstakten är ca 1 båt per dag.

Arbetsmoment:

  • Täckning av mark
  • Isblästring av botten
  • Avtäckning av mark
  • Tillvaratagande av allt miljöfarligt färgavfall .

Kostnad:

Pris beror på båtens ålder och färglagers tjocklek samt hur många klubbmedlemmar som anlitar MonCer AB.

Vid ca 10 st segelbåtar blir kostnaden 8100-9400 kr/st. (Vid bara enstaka båtar blir priset 10-15% högre)

Beställning:

Görs enklast på 070-667 75 05 eller moncer.ari@telia.com

Yrkeskunnande referenser:

SAAB Security and defence
Katarina Olsson  tel. 08-58084218

Tufamarin AB
Peppe  tel. 08-56042929