Förtöjning

Mellan Y-bommar

Samtliga förtöjningstampar skall förses med fjäderanordningar och säkras förbi de fjädrande delarna.

Vid boj

Tamparnas (2 tampar skall användas) längd mellan båt och boj skall helst inte understiga halva båtlängden och inte vara kortare än tre meter. Men avståndet får inte heller bli så stort att båten kan driva mot intilliggande båtar eller bryggan.

Tänk på att båtar med stort vindfång utgör en extra belastning på förtöjningsanordningarna.
Två bryggtampar används och dessa skall förses med fjäderanordningar och säkras förbi de fjädrande delarna. Tänk på att vid hårt väder blir det stora påkänningar både för och akter. Det är därför nödvändigt att Du har tillräckligt dimensionerat förtöjningsgods.

Detta behöver du

  • 4 förtöjningstampar
  • Fjädrar (säkrade med kätting eller motsvarande)
  • Minst 4 fendrar

Detta får du inte använda

  • Karbinhakar