Båtsektionen

Sektionen är en del av Märsta Båtklubbs verksamhet och har som mål att främja båtintresset bland klubbens medlemmar.

Onsdagsseglingarna

En stor och viktig del av verksamheten är ”Onsdagsseglingarna”. De annonseras bl.a. på hemsidan och alla som vill delta är hjärtligt välkomna att göra det, även du som inte har egen båt. Plats på segelbåt går alltid att ordna. Onsdagsseglingarna har formen av kappsegling men tävlingsmomentet är inte det viktiga i dessa fall. Långt viktigare är att vi seglare, och andra intresserade båtmänniskor, träffas och har trevligt tillsammans, lär av varandra och breddar våra kunskaper i allt vad gäller segling och båtliv! Tveka inte, var med och ha kul tillsammans med oss, det är inte vare sig svårt eller krångligt! Efteråt serveras alltid kaffe och smörgås till självkostnadspris.

 

Vårköret och höstköret

Utöver onsdagsseglingarna genomför vi 2 distansseglingar ”Vårsegling” och ”Höstsegling” där man kan se hur effektivt man kan segla sin båt.

Övrigt

Sektionen kommer även att arbeta aktivt med att ordna eskader, navigartionstävlingar, intressanta föredrag och andra aktiviteter.

Mer information om detta kommer vi att återkomma med längre fram och vi tar gärna emot idéer, tips och önskemål om aktiviteter som kan vara intressanta för klubbens medlemmar.