Vårköret 2017

Bana: Start-Boj, Döskalleberget (bb)-Pilholmen (bb)-Boj, Döskalleberget (sb)-3 knopsbojen (bb)- Boj,Döskalleberget (bb)-mål

Distans: 6 distansminuter.
Vind: VNV-V ca 1-3 m/s

Namn

Båttyp

Segelnr

SRS

Starttid

Måltid

Seglad tid

Korr. tid

Kjell Gustafsson

M25

4

0,886

11:07:00

13:00:36

01:53:36

01:40:39

Johan Lavenius

Hunter 27X

10990

0,852

11:03:59

13:08:16

02:04:17

01:45:53

Jesper Sjölander

Albin Nova

230

0,886

11:07:00

13:11:18

02:04:18

01:50:08

Stig Hansson

Mamba 31

118

0,888

11:07:07

13:11:28

02:04:21

01:50:25

Bo Liljegren

Albin Nova

315

0,886

11:07:00

13:13:01

02:06:01

01:51:39

Anette Philipsson

Albin Nova

227

0,886

11:07:00

13:14:12

02:07:12

01:52:42

Bengt Ström

Allegro 27

365

0,811

11:00:00

13:25:41

02:25:41

01:58:09

Dick Joelsson

M25

28

0,886

11:07:00

13:22:26

02:15:26

02:00:00

Lars Hagman

Albin Stratus

0,974

11:13:51

13:17:20

02:03:29

02:00:16

Bert Johansson

Albin Nova

428

0,886

11:07:00

13:22:57

02:15:57

02:00:27

I år sattes några nya rekord och de gällde inte vem eller vilka som var snabbast runt banan utan var av en helt annan typ, nämligen följande:

Rekord nr 1.
Till tävlingen var tio båtar anmälda och till start kom samtliga, så många deltagare var det så länge sedan vi hade att ”ingen” kunde dra sig till minnes när det senast skedde! Om det någonsin skett tidigare…

Rekord nr 2.
I kappseglingen deltog fyra kvinnor och även det är ett rekord, mycket kul!

Nu hoppas och tror seglingssektionen på ett dubbelt trendbrott och att vi i framtiden får se såväl fler deltagande båtar som kvinnor på våra kappseglingar. Det gäller såväl ”Onsdagsseglingarna” som ”Vårkör” och ”Höstkör”, ni är alla varmt välkomna att hjälpa oss slå dessa rekord!