Policy

Policy gällande Märsta Båtklubbs närvaro på nätet och i sociala medier

Märsta Båtklubbs främsta kanal för information gällande klubben och dess aktiviteter är denna hemsida. Klubben finns även representerad genom en grupp på Facebook som dock inte ska ses annat än som ett komplement till klubbens hemsida.

Facebook

  •  Ingen annonsering