Ny miljögloria

Det finns oändligt med kunskaper och åsikter om metoder som kan hålla våra båtar fria från havstulpaner och andra objudna gäster. Historiskt har alla medel varit tillåtna. Men tiden har hunnit ikapp och idag ser vi följder som förgiftad mark på uppläggningsplatser och giftiga bottnar i grunda vikar. Båtlivet har tappat lite av sin miljögloria och det måste vi ändra på. Vi ville göra rätt från början och inte måla familjens sommarviste med gift. Båten var målad innan 2010 med gamla giftiga färglager som numera inte är tillåtna i Mälaren. Vi beslutade efter en del funderande att ta bort all färg genom sandblästring. Vi hade inte gjort något liknande tidigare, i alla fall inte på plast. Vår målsättning var tydlig. Vi vill kunna ta hand om vår båt på land och i vatten utan att tillföra gifter.

Vi blev tillfrågade att dokumentera arbetet och det är den processen du får läsa nu.

Objektet

Vår Winga 87 är en motorseglare från 1980. Redan från start insåg vi att det skulle behöva läggas ner ett stort antal timmar på att restaurera och höja standarden till att bli en bra och en hyfsat uppdaterad familjebåt. Det kändes frestande att ge sig på motorn eller elsystemet men vi bestämde oss för att börja från ”botten” och arbeta oss uppåt.

Förra ägaren visste inte vilken bottenfärg som varvet använt och hade ingen aning vad ägaren innan använt för färg. Men båten hade transporterats från Göteborg till Norrland och hade inte haft problem med påväxt. De första giftfria färgerna kom för fem år sedan och båten var målad innan dess och båten hade ett för utet på västkusten. Alltså var den målad med färg som inte är tillåten i Mälaren och i värsta fall även målad med färg som innehöll tenn (TBT). Det återstod för oss att välja en bra metod för sanering och att ta reda på så mycket fakta som möjligt. Först och främst vad kalaset kunde kosta, hur undvika spridning av gift på marken, metodstudier, plastpest, årstid för sanering och gelcoatens skick.

Olika metoder

Åldring med skavanker Vi gjorde en grundlig research. Vi pratade med erfarna båtägare på varvet, vi sökte igenom hela nätet och läste båttidningar. Vi kom fram till några olika alternativ att välja bland:

  • Tuta, blunda och köra i några år – Tyvärr – den tiden är över och giftsanering av mark för båtklubbar kan innebära förödande kostnader. Snabb sanering och god nattsömn är viktigt.
  • Manuell skrapning – Ett kort försök med en färgskrapa och en ömmande tennisarbåge avgjorde saken – inte aktuellt. Fick uppgift från klubbmedlemmar att en båt av vår storlek kan skrapas ren på 10 dagar.
  • Färgborttagningsmedel – Vi provade på en liten yta. Vi ck lägga på 3 omgångar medel för att färgen skulle bli mjuk. Fungerade inte i februari.
  • Slipa med grovt papper – Vi provade en liten yta med 40 – papper och oscillerande slipmaskin. Trots kraftig påkopplad dammsugare så dammade det rejält. Kändes inte miljövänligt eller nyttigt.
  • Hyvling – Vi blev varnade om att den sk ”gelcoathyveln” är alldeles för aggressiv och skadar i regel ända in i känsligt laminat (www.arneolsen.se). Då vi saknar erfarenhet så valdes hyvlingen bort.
  • Måla över gamla synder med spärrfärgsprimer – En miljömässigt tveksam och kortsiktig metod som bara fördröjer en nödvändig åtgärd. Bättre att rycka plåstret än att betala onödiga pengar till färgindustrin.
  • Blästring – Vi valde sandblästring som metod. Priset var rätt och billigare än ryktet sa. Med rätt utrustning och skydd bedömde vi att blästring skulle vara den metod där vi bäst kunde ha kontroll på färgrester och arbetsmiljö. Vi tog en chans på att blästra i februari och utnyttja en låg luft- fuktighet. Det borde fungera lika bra för en normalfuktig båt som en blästring på hösten.

Blästringen

Det rekommenderas att blästring utförs direkt efter upptagningen på hösten. Vi trotsade normen och blästrade i februari. Om det är osmotiskt tryck som gör att vatten tränger in i skrovet så borde möjligheten till upptorkning nnas vid låg luftfuktighet under vintermånaderna.
Förutsättningen vi gav blästringsföretaget var följande:
• Blästringen ska vara utförd så att den mesta färgen ska vara avlägsnad men blåsor ska vara friställda.
• Blästertrycket inställt på ”snällt tryck” för att inte skada eller deformera gelcoat. Hellre lägga några extratimmar på slipning mot att spackla ett vågigt skrov.
• Ingen blästersand eller färg får spridas utanför försegling.
• All sand och färg som inte äkten suger upp samlas ihop på utlagd press på mark.
• All sand och färg lämnas på miljöstation av entreprenör.( Jag valde att lämna själv på Märsta miljöstation som tyvärr inte visste hur de skulle ta emot. Lägg det på brännbart….. vilket jag inte gjorde utan det hamnade på miljöfarligt avfall ).

STEG 1-5

Blästringens princip

Ingen båt är den andra lik. Det kan ta 20 minuter att blästra en båt men det kan också ta 3 timmar. Tidsåtgången styrs av vilka färger som tidigare använts, status på gelcoat och ibland av förekomst av plastpest. En riktigt dålig gelcoat med blåsor och sprickor kan innebära att hela gelcoaten måste bort. När man tar pris så bör man se till att bläster rman kan räkna på ett stort antal båtar minst 6-10. Olika tidsåtgång för blästringen vägs upp av att alla får samma pris oavsett båt. Den vanligaste metoden är sandblästring antingen som torr eller våtsandsblästring. Under vinter används den torra sanden.
I regel hinner man blästra 3-4 båtar per dag beroende på om täckningen ingår. Billigare om man hjälper varandra med täckningen! En ”normalbåt” brukar vara blästrad på 1,5-3 timmar. Vår Winga blästrades på 2 timmar inklusive avtäckning och omhändertagande av blästersand och färg att jämföra med isblästring på en dag eller skrapning en vecka.
Vi kom överens med bläster rman om att vara försiktiga och inte blästra helt rent. Vi lämnade en smutsad yta för att ta det sista med slipmaskin. På så sätt kunde vi se tydligare var luft- bubblorna i gelcoaten fanns och det grova slippappret kunde få riva upp bubblorna. Vi ck en ruggad yta med bra fäste för epoxifärg och epoxispackel. Det är extremt viktigt att all färg tas bort. Annars nns risk för att epoxifärgen löser upp resterna av tidigare färger.

Efterarbete

Efter blästringen ck skrovet torka i en månad. Den rena kölen kunde inte målas i minusgrader utan ck ett tillfälligt linoljeskydd.
När vintersolen värmde så var det
dags för slipning. Två olika slipmaski-
ner från Biltema ck göra jobbet och
anslöts till en stor dammsugare. Marken
täcktes för att fånga spill från slipning-
en. Dammsugaren tog dock nästan
100%. Tidsåtgången för slipningen blev 5timmar/sida.Denexenterslipandemaskin-
en var svår att styra och det blev några
slip-ärr som senare ck spacklas. Båda
slipmaskinerna överlede 10 tuffa timmar.

EFTERARBETE 1-4

Spackling

För säkerhets skull valde vi att spackla de ytor som var poriga och spruckna. Det visade sig senare att vi gjort rätt då epoxifärgen inte täckte eller trängde in i porerna. De grövsta skadorna frästes upp med grovt papper för att ge fäste för spacklet. Biltemas minislipmaskin ck jobba. Vi valde att använda ett 2-komponentsspackel både för krosskador och gamla lösa lagningar akter och stäv och för att med ett tunt skikt täta ytor med luftblåsor. Efter grovslipningen så blev det stora sårytor att spackla. Vi valde ett spackel som klarar förhållanden under vattenlinjen, som var lättarbetat och som både kan läggas tunt och som byggande spackel. En nackdel var att spacklet inte härdar under 15 grader. Vi förseglade båten med en kjol av 30 meters fasadpres- sening (väderskydd) där vi lyckades skapa ett trevligt utrymme att jobba i både för spackling och epoxibehanling ( nns kvar om någon behöver låna). En liten 1 kW- äkt sattes in under plasten som kunde hålla temperaturen i några dygn på 15 grader. Vi hade tur med vädret då en varmfront höll temperaturen på 9 grader. En temperatur under 15 skulle innebära att spacklet inte skulle härda ordentligt och lämna en kladdig yta.

Epoxibehandling

Äntligen dags att måla epoxin. Enligt tillverkaren krävdes yttersta noggrannhet vid blandningen av färg och härdare. En digital billig våg från Jula förenklade arbetet då ”det handlar om gram och inte talang”. Den blandade färgen rollades med liten roller med jämna drag och med lagom färgmängd. Med en stor roller blir det inte samma precision. Viktigt att täcka marken då den tunn ytande epoxin droppar. Torktid för varje lager var 24 timmar om temperaturen låg över 10 grader och viktigt att det inte blev dagg på färgen. Bilvärmaren ck jobba på natten. Vi valde omväxlande svart och grå kulör för att se om färgen täckte ordentligt –
nödvändigt i låg vårsolsbelysning!
Vi valde en lösningsmedelsbaserad epoxi med större mängd epoxi och färre lager. Att jobba ”under kjolen” i hög vårvärme visade sig vara en prövning där det inte gick att slarva med and- ningsskydd och vattendrickande.
På marknaden nns det ett stort antal epoxifärger. Se upp för epoxi med antifoulingfunktion – färg som innehåller zink och koppar. En miljömässigt felaktig epoxi kan innebära att arbetet måste göras om.

Snobbrand

Tyvärr hade tidigare ägare kladdat på en 1-kom- ponentfärg på vattenlinjen och övriga blå partier på båten. För att få en snyggare vatten- linje valde vi att lägga en 2 – komponents sträck- färg från De IJssel. Viktigt att både bottenepoxi och färg för vattenlinje är 2- komponent. Färgen var extremt tunn ytande men sträckte ut till mycket blank yta. Vi rollade med liten roller och resultatet såg ut som en spraylackad yta. Viktigt att arbeta metodiskt då det inte går att jobba bakåt – färgen klarar inte att bättras på efteråt.

Första avgiftade sommaren

Första sommaren med en ny bottenfärg var den varmaste i mannaminne. Vi låg hela sommaren i Stockholms skärgård exponerade för alger och havstulpaner. Vid några tillfällen provade vi vår ”Skrubbis” men det svårt att komma åt utan brygga. Det fungerade bättre med bad, rotborste och våtdräkt.
Tyvärr var vi lite sent ute när vi väl vågade att ta en koll på skrovet – tulpanerna var snabbt på plats. När havstulpanvarningen kom från skärgårdsstiftelsen så var vi för långt ut för att snabbt vända mot sötvatten. Men vi hade tur. Havstulpanerna kom sent och skalbildningen hade inte kommit så långt. När vi till slut gled in i sötvatten så dog havstulpanerna. Vid upptagningen på hösten så gillade vi inte första anblicken. Skrovet var täckt av alger och påbörjade socklar från havstulpaner. Men med högtryckssprutan och en timmes arbete så var all påväxt borta.
Det viktigaste har vi lyckats med nu när båten är fri från giftfärg. Vi sprider inte gift på land och i vatten. Vi kan tvätta båten på land och använda borsttvättar i vatten med gott samvete.