Medlemsmötet sker här torsdagen den 18 mars 2021 kl. 19.00.