24
lör

Kombinerad städdag/kräftskiva på klubbholmen

Datum: Lördagen den 24 augusti