02
ons

Onsdagssegling

Datum: Onsdagen den 2 september
Tid: 18:30
Beskrivning: Start sker 18:30. Bana anslås innan på vaktstugans vägg