Historik

Från artikel i Uppsala Nya:

En småbåtshamn har bland båtägarna i Märsta länge stått på önskelistan. Ett steg närmare förverkligandet av dessa planer togs säkerligen häromkvällen då ett 15-tal intresserade båtägare i Märsta var samlade till ett möte i Märstateatern   Mötet bjöd på en livlig debatt om framtida planer och intresset var mycket stort för bildandet av en båtklubb i Märsta. En interimsstyrelse valdes med hrr Evert Ohlsson som ordf., Assar Byström kassör, Leif Litsberger sekr. samt som övriga ledamöter Sture Holm, Bo Karlssson och Karl Eric Arcini. Genom en båtklubb hoppas man nu bättre kunna tillvarata småbåtsägarnas intressen. Interimsstyrelsen med dess ordf. E. Ohlsson i spetsen har redan gjort vissa rekognoseringar på områden vid Mälaren inom kommunen som kan förefalla vara lämpliga för att anlägga en båthamn. Man ämnar inom den närmaste tiden uppvakta de kommunala myndigheterna om planerna, och man hoppas att kommunen skall ställa sig positiv så att önskemålet om en egen båthamn för båtägarna i Märsta blir löst inom en inte alltför avlägsen framtid.     Som förhållandet nu är kan nyinflyttade båtägare i Märsta inte beredas någon plats för uppställning av sina båtar vid Sigtuna där det nu råder platsbrist.    

37 kajplatser i Rosersberg

Bildandet av en båtklubb i Märsta hälsas med tillfredställelse av ordf. i Rosersbergs båtklubb, Olof Pettersson.   Det finns tillräckligt med båtägare och möjligheter för tre klubbar inom Sigtuna-Märsta-området, anser hr Pettersson, som tillsammans med hrr Karl-Olof Berglund och Bror Andersson sitter i klubbens interimsstyrelse.   På onsdag håller man möte i Rosersberg, där man dryftar frågorna om tiden för upptagningen ac båtarna, ordningsregler för kajplatser har man ordnat vid civilflrsvarsskolan och dessa räcker än sp länge för klubbens 30 medlemmar. Trots tillkomsten av Märsta Båtklubb tror man att medlemsantalet skall öka kraftigt i framtiden.