Medlemsinfo 2024-03

Påminnelse

Förfallodatum har passerat för årets avisering. Det finns fortfarande ett antal medlemmar som inte betalat sina avgifter. Påminnelse skickas.

Kallelse medlemsmöte

Torsdagen den 21/3 kl 19:00 är det dags för medlemsmöte. Förutom en rapport kring ekonomi och de olika enhetscheferna skall vi göra en andra omröstning kring de nya stadgarna. Så viktigt att så många som möjligt kommer. Kallelse/dagordning har skickats ut per mail. Vi är uppe i Valsta på Mjölnergatan 4A.

I vanlig ordning bjuder vi på kaffe och något gott till.

Anmälan till sjösättning, vaktpass och arbetspass

Det går nu att anmäla sig till sjösättning, vaktpass och arbetspass i BAS.

 

Klubbkväll på Erlandssons brygga

Torsdagen den 11/4 planerar vi ha klubbkväll på Erlandsons brygga i Solna. För att de ska kunna planera kvällen med personal, mm behöver de veta hur många vi kan tänkas bli. Vill du komma på klubbkväll behöver du meddela ditt intresse senast 31/3.