30
tor

Medlemsmöte

Datum: Torsdagen den 30 mars
Tid: 19:00
Plats: Hyresgästernas Hus\, Södergatan 50 (mittemot vändplanen vid Sätunaskolan)
Beskrivning: Förslag till dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Fråga om mötet är behörigen utlyst
3. Fastställande av dagordning
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5. Ekonomirapport
6. Rapporter från enhetschefernaHamnkapten, Varvschef, Arbetschef, Vaktchef, Stugfogde, IT och medlemssekreterare, Motorbåtsektionen, Seglingssektionen, Klubbmästare, Klubbholmen
7. MILJÖ – LOVA-bidraget och aktiviteter 2017
8. Stadgar och Ordningsregler – En uppdatering för framtiden!
9. Frågor till styrelsen från medlemmarna
10. Ordet är fritt
11. Mötet avslutas

Frågor för behandling under punkt 9 ska vara styrelsen tillhanda senast den 7 mars 2017 Efter mötet bjuds det på kaffe/te med dopp.

Den här händelsen har ett Google Hangouts videosamtal.
Gå med: https://plus.google.com/hangouts/_/faberec.com/medlemsm-te?hceid=ZmFiZXJlYy5jb21fYmE3NHBncTY3cDJmNDY0c25mOHJoYmUyN2NAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ.qdv3de8s85mf27lgtd5ivo6d7g&hs=121